Entreprenad

Kungshamns El har lång erfarenhet av helhetslösningar inom total- och utförandeentreprenader, från små till stora projekt.

Vi projekterar alltid våra anläggningar med kundens önskemål som utgångspunkt, där vi i samråd arbetar fram en kostnadseffektiv anläggning, både i installationsskedet och driftsekonomiskt.

Vi står för innovativa lösningar och energieffektiva anläggningar, gärna med ny teknik såsom t.ex. LED-belysning och KNX-styrsystem.

Tidigare projekt

  • Kvarteret Skepparen i Strömstad
  • ICA Limmaren i Strömstad
  • Tanums Shoppingcenter