Om Kungshamns El

Våra tjänster riktar sig till er som har behov ev en elektriker / installatör inom el, larm, data och fiber. Vi arbetar mot privatpersoner, kommunala och statliga uppdragsgivare samt privat näringsliv såsom turism, handel och industri. Vår målsättning är att ha en nöjd kundkrets där alla skall känna sig väl omhändertagna genom att bli servade av kompetenta och tillmötesgående installatörer som sätter kunden i fokus.

Behöver du råd inför din installation hjälper vi dig gärna med allt från ljussättningar till modern styrteknik för belysning och värme för bättre komfort och energiutnyttjande.

Vi finns i Kungshamn men verkar även genom Br Axelssons El AB i Strömstad och Fjällbacka, dvs i hela norra Bohuslän. Klicka på kontakta oss för mer information.

Historia

Det hela började 1974 då de båda bröderna Thore och Uno Axelsson övertog Myhres EL i Björnäs, Tanumshede. Firman hade sin verksamhet i Överbys gamla stationshus och utförde installationer i Strömstad och Tanumshede med omnejd.

1979 gick Uno ur firman (och startade sedermera en marina i Strömstad). I samband med detta flyttade företaget till Fjällbacka. Lokalerna var då i anslutning till Thores boningshus.

Efterhand blev lokalerna för små och i början av augusti 1988 togs det första spadtaget till nya lager- och kontorslokaler på Ekelidsvägen i Fjällbacka industriområde.

Sommaren 1999 öppnade Br. Axelsson en filial i Strömstad med Anders Olausson som chef. Företaget hade vid denna tidpunkt 8 anställda.

2003 ändrades ägandeskapet av företaget till att delas mellan Anders Edlund, Anders Olausson och Thore Axelsson. Idag ägs företaget av Anders Olausson och Anders Edlund. Företaget har idag 29 anställda.

2008 startades Kungshamns El AB i Kungshamn för att kunna ge bättre service på plats i Sotenäs Kommun. Företaget ägs av Marcus Ivarsson, Anders Olausson samt Anders Edlund.

2014 köptes en fastighet i Kungshamn på Segelmakaregatan. Denna renoverades under 2014/2015 och verksamheten flyttade in under våren 2015.

Minipol LED. Foto & Copyright: SLV Elektronik GmbH, Tyskland