ROT-avdrag

Vill du spara pengar på arbeten som du vill ha utförda? Nu kan du göra ett s.k. ROT-skatteavdrag för av oss utförda tjänster.

Reglerna för ROT-avdrag innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden för jobbet, dock med max 50 000 kr per år och individ. Underlaget för skattereduktion utgörs av arbetskostnaden. Avdraget gäller per person. Är det två ägare till en bostad får med andra ord varje ägare utnyttja sin del av avdraget. Arbetskostnaden kan då vara 2 x 100 000 kr = 200 000 kr och då blir skattesubventionen 100 000 kr. Det är viktigt att man vid ev bokande av arbete är tydlig med att man önskar ha rotavdrag samt att man samtidigt lämnar nödvändiga uppgifter.

För mer information se nedanstående länkar:

skattereduktion.se – för att räkna ut Ditt ROT-avdrag samt mer information om regler!
skatteverket.se – för att se skatteverkets information samt vilka typer av arbeten som omfattas!

Välkommen att kontakta oss för mer information!